Privacyverklaring


Hierbij verklaart BOVAG dat Caravan Centrum Zuid Nederland het AVG-programma heeft doorlopen en dat Caravan Centrum Zuid Nederland zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van BOVAG heeft Caravan Centrum Zuid Nederland kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Caravan Centrum Zuid Nederland zijn te vinden op pagina 2 van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 28-5-2018,

door Bovag

gevestigd te Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

Door Caravan Centrum Zuid Nederland is verklaard dat:
De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder beschreven grondslagen:


Klant of leverancier
Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst: Opdracht of contract;
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering;
Verwerking door wie: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop;
Bewaartermijn: Gedurende het contract en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Toelichting:
Klant en BSN
Organisaties buiten de overheid mogen het BSN (burgerservicenummer) alleen gebruiken als dat volgens de wet is toegestaan. Anders mag het niet! Het is toegestaan voor bijvoorbeeld zorgverleners, zoals huisartsen en apotheken en ook voor zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het ook wel onderwijsnummer of
persoonsgebonden nummer. Organisaties kunnen niet onder het verbod uitkomen door mensen toestemming te vragen voor het gebruik van hun BSN! Het is BOVAG-leden niet toegestaan het BSN te gebruiken.
Persoonsgegevens: NAWTE + BSN;
Overeenkomst: Overeenkomst met handtekening op papier;
Verwerkingen: (Via dubbele beveiliging) Interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van)
de klant;
Verwerking door wie: Afdeling administratie;
Bewaartermijn: Gedurende de overeenkomst en daarna maximaal 1 maand.
Toelichting:
Rijksregisternummer België: enkel verplicht nodig bij aanvraag form. A705 Belgische Douane + kopie id. krt. met ondertekende machtiging van de particuliere klant. Dit i.v.m. uitvoer van caravan van Nederland naar België.


Medewerkers
Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;
Overeenkomst: Arbeidsovereenkomst;
Verwerkingen: Salariëring;
Verwerking door wie: HRM-afdeling;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.
Toelichting:
Medewerkersfoto’s op de website
Persoonsgegevens: Naam + foto;
Overeenkomst: Aanvullende personeelsovereenkomst;
Verwerkingen: Medewerkerfoto’s op website;
Verwerking door wie: Administratie, afdeling communicatie, HR of marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 3 maanden.


Toelichting:


De organisatie verklaart verder:
Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de organisatie.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website. Bij ingebruikname wordt onze policy zichtbaar gemaakt.

Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, enz.) naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

Bij het drukken van nieuwe formulieren/contract e.d wordt dit aangepastWij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.

Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken.

Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.