Tempo 100 keuring

Tempo 100 keuring

Geplaatst op 15 apr 2019

Ieder jaar kunt u bij ons uw caravan laten keuren voor Tempo 100.
Een inspecteur van Dekra zal deze keuring uitvoeren. Wij houden u op de hoogte van de komende 'keuringsdag'.

 

U kunt namelijk een ontheffing krijgen om met uw caravan, vouwwagen of aanhanger op de Duitse Autobahn in plaats van de toegestane 80 kilometer per uur, 100 kilometer per uur te mogen rijden. Uw caravan, vouwwagen of aanhanger en het trekkende voertuig dienen aan een  aantal  eisen te voldoen. De ontheffing is geldig zolang uw caravan, vouwwagen of aanhanger voldoet aan de voorwaarden en zolang er geen wijzigingen in de Duitse wetgeving worden doorgevoerd.

Nadat u gecontroleerd heeft of het object aan de eisen voldoet, kunt u bij ons uw aanvraag indienen. Geeft u bij de aanvraag duidelijk aan wanneer u de sticker nodig heeft, dan houden wij hier rekening mee. U ontvangt binnen tien werkdagen nadat uw caravan, vouwwagen of aanhanger is geïnspecteerd en is goedgekeurd, een certificaat en een Tempo 100 sticker.

Deze inspectie kost € 117,50 incl. BTW.

Indien het object niet aan de Tempo 100 eisen voldoet en er dus geen certificaat kan worden afgegeven, wordt er € 45,-- in rekening gebracht.

 

Interesse? Geef u dan op via info@cczn.nl of telefonisch op nr. (0031)-(0)114-311 391